Technické zabezpečenie

Vyriešime to za vás – kvalitné technické zabezpečenie s vyškolenými odborníkmi …

Ponúkame pre váš kongres, firemné, kultúrne, športové podujatie alebo
teambuilding komplexné technické zabezpečenie s odbornou obsluhou.
Ozvučenie, projekcie, hlasovací systém, tlmočenie, kamerový prenos,
dekoračné a dynamické osvetlenie – to všetko vyriešime za vás.