Grafický dizajn

Naši grafickí dizajnéri Vás odlíšia od konkurencie a prispôsobia sa vaším prianiam…

Máme vlastné DTP štúdio a dizajnérov, ktorí chápu grafický dizajn
ako umenie vizuálnej komunikácie, spájajú grafické prvky s informáciou
a navrhujú originálne riešenia pre vaše reklamné a edukačné materiály,
web stránky, logotypy a multimédiá s obrazom a zvukom.