Public Relations

Cielené PR Vám zabezpečí pozitívny obraz o vašej činnosti…

Pomôžeme s vypracovaním PR stratégií, zabezpečíme odborné PR v médiách a kompletne zastrešíme benefičné akcie a tlačové konferencie.