Organizovanie kongresov

Odovzdáme vám dlhoročné skúsenosti pri organizácii kongresov a konferencií.

Jeho koncepcia a plánovanie vychádza z originálneho nápadu
s prihliadnutím na cieľovú skupinu a individuálne požiadavky
klienta. V rámci kompletného servisu zabezpečíme vhodné priestory
a výhodné podmienky, ponúkneme umelcov, cateringové služby
a technické zabezpečenie. Sme vám k dispozícii na Slovensku
aj v zahraničí.